Κατηγορία Παιδική υγιεινή

Μύθοι και περισσότεροι μύθοι για την πράσινη μύτη στα παιδιά
Παιδική υγιεινή

Μύθοι και περισσότεροι μύθοι για την πράσινη μύτη στα παιδιά

Μετά από πυρετό, η μύξα είναι ένα από τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών που μας απασχολούν περισσότερο οι γονείς. Και είναι ότι βασανίζουμε τους ηλικιωμένους και, γρήγορα, έχουμε τα χειρότερα. Αλλά μετά είναι υπερβολική; Τι σημαίνουν οι μπράτσες για την υγεία του παιδιού; Σε τι μας ειδοποιεί;

Διαβάστε Περισσότερα

Παιδική υγιεινή

Μύθοι και περισσότεροι μύθοι για την πράσινη μύτη στα παιδιά

Μετά από πυρετό, η μύξα είναι ένα από τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών που μας απασχολούν περισσότερο οι γονείς. Και είναι ότι βασανίζουμε τους ηλικιωμένους και, γρήγορα, έχουμε τα χειρότερα. Αλλά μετά είναι υπερβολική; Τι σημαίνουν οι μπράτσες για την υγεία του παιδιού; Σε τι μας ειδοποιεί;
Διαβάστε Περισσότερα