Κατηγορία Εκπαίδευση

Τεχνικές για τη διδασκαλία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν
Εκπαίδευση

Τεχνικές για τη διδασκαλία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν

Σε αυτό το σεμινάριο βίντεο θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο πιο χρησιμοποιούμενες και παραδοσιακές μέθοδοι κατά τη διδασκαλία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν. Θα σας πούμε βήμα προς βήμα από τι αποτελείται η παραδοσιακή και η παγκόσμια μέθοδος και πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε σπίτι με το παιδί σας. Είναι τεχνικές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής στα παιδιά, με απλό και εύκολο τρόπο.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαίδευση

Τεχνικές για τη διδασκαλία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν

Σε αυτό το σεμινάριο βίντεο θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο πιο χρησιμοποιούμενες και παραδοσιακές μέθοδοι κατά τη διδασκαλία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν. Θα σας πούμε βήμα προς βήμα από τι αποτελείται η παραδοσιακή και η παγκόσμια μέθοδος και πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε σπίτι με το παιδί σας. Είναι τεχνικές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής στα παιδιά, με απλό και εύκολο τρόπο.
Διαβάστε Περισσότερα