Κατηγορία Πρώτη Κοινωνία

Η πρώτη κοινωνία των παιδιών
Πρώτη Κοινωνία

Η πρώτη κοινωνία των παιδιών

Η Πρώτη Κοινωνία είναι μια από τις πιο αναμενόμενες θρησκευτικές γιορτές για Καθολικά κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Για να λάβετε την πρώτη κοινωνία είναι απαραίτητο να έχουν λάβει βάπτισμα και να έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα κατάθεσης που μπορεί να διαρκέσει ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με το πού ζει το παιδί.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώτη Κοινωνία

Η πρώτη κοινωνία των παιδιών

Η Πρώτη Κοινωνία είναι μια από τις πιο αναμενόμενες θρησκευτικές γιορτές για Καθολικά κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Για να λάβετε την πρώτη κοινωνία είναι απαραίτητο να έχουν λάβει βάπτισμα και να έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα κατάθεσης που μπορεί να διαρκέσει ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με το πού ζει το παιδί.
Διαβάστε Περισσότερα